2021 – 2022 akademik Yılı Yurt Kullanım Süreçleri Hakkında Duyuru

Kıymetli Öğrencilerimiz, Öğrenci Yurtlarımızın Kıymetli Konukları,

İki yıla yakın bir süredir etkili olan küresel COVİD-19 salgını sebebiyle pek çok alan gibi eğitim öğretim faaliyetlerimiz de olumsuz etkilenmiştir. 2021-2022 akademik yılı eğitim öğretim süreçlerimizi, yüz yüze, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde sürdürebilmek amacıyla Üniversitemiz Senatosu 27.08.2021 tarih ve 2021/21 sayılı toplantısında aşağıdaki kararları almıştır:

12. Üniversitemizde uzaktan öğretim süreçleri sonrası yüz yüze öğretime geçişte küresel salgın şartlarında yerleşke yaşamına uyum koşullarıyla ilgi öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize “Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu”,  Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi’, Kampüs Ortamına Yönelik Uygulamalar Rehberi ile Sağlık Bakanlığının “COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi kapsamında uyum programları ile web sayfaları, e-posta ve diğer iletişim araçları ile bilgilendirmeler yapılmasına,

13. Üniversitemizde 2021-2022 akademik yılında yüz yüze eğitim öğretim süreçlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için tüm öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin aşılama programına dahil olmasının hem sağlıklarının korunabilmesi hem de eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için aşılanmanın tavsiye ve teşvik edilmesine,

14. COVID-19’a karşı geliştirilen aşıların maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinin alternatifinin olmadığı, birlikte uygulandıklarında daha etkin koruduğu dikkate alındığında, Üniversitemizin tüm kapalı mekanlarında maske, mesafe ve hijyen koşullarının zorunlu olmasına; derslikler başta olmak üzere kapalı mekanlarımıza taze hava girişi/havalandırma konusunda hassasiyet gösterilmesine ve ilgili ders sorumluları tarafından tedbir alınmasına, dersler sırasında sürekli konuşarak dersi yürütmekte olan öğretim elemanlarının, ihtiyaç duyulması halinde maske yerine siperlik kullanabilmesine,

15. Üniversite yerleşkelerinde binalara HES kodu ile girişin sağlanmasına, birimler tarafından, akademik personel, idari personel, öğrenciler ve diğer çalışanlardan COVİD-19 aşı kartlarının istenmesine,

16. Üniversitemiz yerleşkesindeki idari birimler, derslikler, kütüphane, yemekhane, sosyal alanlar ve kafeterya vb. kapalı alanlara girişlerde İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda, akademik/idari/diğer personel, öğrenci ve kütüphaneye üniversite dışından gelen araştırmacıların HES kodu ve tam doz aşı kartlarının günlük olarak kontrol edilmesine, tam doz aşı kartı olmayanların, haftada en az iki defa, en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testlerini beyan etmelerine,

18. On beş ve on altıncı maddedeki kuralların üniversite sosyal tesisleri ve yurtlarında da uygulanmasına,

Kıymetli Öğrencilerimiz, Öğrenci Yurtlarımızın Kıymetli Konukları,

Üniversitemizde 2021 2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze sağlıklı ve huzurlu bir şekilde eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdürebilmek için yerleşkelerimize girişler HES kodu ile sağlandığından tüm öğrencilerimizin/konuklarımızın kullanıcı adları ve şifreleri ile HES Kodlarını 17.09.2021 tarihine kadar https://portal.29mayis.edu.tr/hes/giris adresine girmeleri veya güncellemeleri gerekmektedir.

Sağlık ve huzur içinde yerleşkemizde buluşmak ve eğitim öğretime devam etmek dileğiyle…

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü

İstek/Şikayet Formu

Yurdu kullanan öğrencilerimiz herhangi bir konudaki şikayet ve isteklerini bu form aracılığı ile yönetime ulaştırabilirler.
İnternete bağlanırken kullandığınız kullanıcı adınız.
İnternete bağlanırken kullandığınız şifreniz.
Formunuz başarılı bir şekilde gönderilmiştir. Teşekkür ederiz.
gönderiliyor...